Procesy

Wszelkie nasze działania technologiczne realizujemy wykorzystując zdefiniowane procesy.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość oprogramowania i tym samym finalnego produktu, nasze działania organizujemy w procesy rozwojowe. Lata doświadczenia pozwoliły nam na wypracowanie najbardziej efektywnych etapów oraz działań. Jednak pozostajemy elastyczni i otwarci na wszelkiego rodzaju usprawnienia w tym zakresie. Korzystamy z wiedzy doświadczonych firm audytorskich, które wspierają nas w procesie rozwoju, tak aby nasze działania były nowoczesne i efektywne. Proces realizacji projektów poprzedzony jest indywidualną analizą wymagań klienta i wytyczeniem etapów lub cyklów technologicznych. Wspieramy się znanymi istniejącymi metodologiami organizując nasze działania w iteracje. W ciągu całego procesu pozostajemy w kontakcie z klientem, tak aby na bieżąco weryfikować postęp prac i ich rezultat. W swoich działaniach respektujemy różność faz technologicznych, jakimi m.in. są projektowanie, implementacja, czy też testy i kontrola jakości. Wyspecjalizowane zespoły ściśle współpracują ze sobą, cały czas mając na uwadze kompletny proces, jednakże zachowują autonomię w dedykowanych funkcjach i obowiązkach. Procesy wspierane są przez wyspecjalizowaną platformę rozwoju oprogramowania – Team Foundation Server, a poszczególne elementy procesu – przez dedykowane, profesjonalne i sprawdzone narzędzia informatyczne.

Powrót