CAD

Ułatwiamy pracę inżynierom w ponad 100 krajach.

Naszym najważniejszym produktem jest oprogramowanie CAD, umożliwiające sprawne projektowanie deskowań i rusztowań w oparciu o produkty grupy PERI. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności, zarówno automatyzacji jak i inteligentnym podpowiedziom, proces projektowy jest skrócony do niezbędnego minimum. System jednocześnie wspomaga kosztorysowanie oraz tworzenie dokumentacji rysunkowej, niezbędnej w procesie budowlanym.

System zbudowany jest w oparciu o rozwiązanie firmy Autodesk, najnowocześniejsze technologie Microsoft oraz autorskie metody tworzenia algorytmów blokowych. Dzięki tak zaawansowanym rozwiązaniom czerpiemy radość nie tylko z etapu tworzenia oprogramowania, ale także z etapu wdrożenia widząc zadowolenie użytkowników.

Powrót